2020. április 6. Hétfő
 Szövetségről

A Szövetségről

A Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség (MAGEOSZ) a Magyar Gépgyártók Országos Szövetsége (alapítva: 1991.01.21.) és az Energetikai Berendezésgyártók Szövetsége (alapítva: 1993.12.03.) tagvállalatai által 2007. december 12-én, önkéntes alapon –jogutódlással – létrehozott civil szakmai szervezet.
A MAGEOSZ megújította jogelődje korábban megkezdett tevékenységét és tagságát az Európai Unió szakosított gépipari szervezetében az ORGALIME-ban, amely közvetve illetve közvetlenül 130.000 vállalatot és 11 millió foglalkoztatott embert képvisel, valamint az EU intézmények fő konzultációs partnereként is elismert, a mintegy 35 millió embert foglalkoztató 200 000 európai tagvállalatot tömörítő munkaadói érdekképviseleti szervezetnek, a CEEMET-nek is.
A MAGEOSZ tagja továbbá a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság Munkaadói oldalának és társult tagjai vagyunk több más hazai érdekképviseleti szervezetnek.

Küldetés, jövőkép

A MAGEOSZ küldetése az energetikai, gépipari, tervező, gyártó, szerelő vállalatok, gyárak, szolgáltató vállalkozások, intézmények és más civil szervezetek számára kívánunk segítséget nyújtani elsődlegesen a szakmai érdekképviselet, érdekegyeztetés továbbá az innovatív ötletek, projektek, elképzelések megvalósításában. Szolgáltatásainkkal meg kívánjuk könnyíteni tagvállalataink piacra jutását, megerősödését, az információhoz való hozzáférését, a hazai és nemzetközi törvény- és szabványharmonizáció alakítását. Segíteni kívánjuk a piaci, üzleti információk és kapcsolatok átadását a tagvállalataink részére. Ösztönözni kívánjuk a hazai gazdasági rendszer továbbfejlesztését.
A MAGEOSZ jövőképe, hogy felismerje az újszerű elképzeléseket, projekteket, ötleteket valamint segítse azok megvalósulását, valamint összetett megoldásokat nyújtson a tagvállalataink, partnereink és a döntéshozók számára. Katalizátor szerepet kívánunk betölteni az energetikai, gépipari tevékenységek fejlődése, a fenntartható gazdaság és környezet megvalósítása érdekében. Ösztönözni kívánjuk a hazai gazdaság továbbfejlődését.


Eszközrendszer

A megfogalmazott céljaink megvalósításához olyan eszközrendszert működtetünk, amely:
 • él az érdekérvényesítés lehetőségeivel (javaslat, véleményezés, közreműködés, képviselet, opponálás, stb.),
 • ismerteti a gazdasági, szakmai érveit, célkitűzéseit,
 • informálja a közvéleményt, a média szereplőit,
 • a gazdaság stabilitását, fejlődését elősegítő lépések meghozatala érdekében együttműködik az ágazati, civil, önkormányzati és kormányzati szereplőkkel,
 • támaszkodik tagjai közvetett – közvetlen információira, szakmai és szakértői állományára a gazdasági és munkaadói érdekek ellátása érdekében.

Tevékenység
 • Ágazati, szakmai érdekvédelem, érdekképviselet az érdekegyeztetés fórumain,
 • a műszaki fejlesztés, a beruházás, a piacra jutás támogatása, az exportot segítő pályázati információkról tájékoztatás adása, segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, közreműködés a bírálatban,
 • minőségbiztosítási, iparjogvédelmi tanácsadás
 • kül- és belföldi partnerkeresés, export, import, kooperáció felkutatása
 • üzleti találkozók, kiállítási megjelenések segítése
 • tőkebefektetési, hitel, pénzügyi lehetőségek közvetítése
 • szakmai kooperációk létrehozásának támogatása
 • együttműködés a szakképző intézményekkel a munkaerő átképzés segítése, a továbbfejlesztés katalizálása,
 • a foglalkoztatáspolitikai konstrukciók feltárása, pályázati lehetőségek továbbítása a tagvállalatok számára, a foglalkoztatás bővítésének segítése,
 • nemzetközi kapcsolatok továbbfejlesztése,
 • tagvállalataink versenyhelyzetének javítása,
 • a Szövetség által képviselt ágazatok kiemelt, stratégiai helyzetének erősítése, az állami reformok, struktúraváltás segítése, reformjavaslatok kidolgozása,
 • kockázati tőke biztosítás lehetőségeinek feltárása
 • jogszabályfigyelés, terjesztés, részvétel a jogszabályalkotás folyamatában (véleményezés, javaslattétel),
 • fejlesztési lehetőségek vizsgálata, a fenntartható fejlődés ágazati elemzéseinek készítése.
 
Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség © 2020. Design: 2KAL Informatika